Αρχική

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Γυμνασίου – Λ.Τ Ψαρών «Ιωάννης Βαρβάκης».

Το Γυμνάσιο με τις Λυκειακές τάξεις στη σημερινή του μορφή και στο δικό του κτίριο λειτούργησε από το σχολικό έτος 1986-1987 (η δημιουργία των Λυκειακών τάξεων εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. Δ4/585/7-06/1983 απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και συμπληρώθηκε με την Δ4/219/26-04-1985 απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ.).

Το σχολείο σήμερα λειτουργεί με όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και Λυκείου, δίνοντας την ευκαιρία στα Ψαριανά παιδιά να σπουδάζουν στον τόπο τους, έχοντας τις ίδιες ευκαιρίες μάθησης με τα υπόλοιπα παιδιά της Ελλάδας.